Avdelingsdirektør Ola Brattegard

Vegseksjonen

E-post: ola.brattegard@sd.dep.no
Telefon: 22 24 83 11