Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Anders Buttedahl

E-post: anders.buttedahl@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 12

Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen