Avdelingsdirektør Ola Brattegard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Vegseksjonen

E-post: ola.brattegard@sd.dep.no
Telefon: 22 24 83 11
Faks: 22 24 56 08