Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP)

E-post: postmottak@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 03

Født: 1974

Pressebilder på Flickr

CV

Politiske verv

2013 – d.d. 3. vararepresentant til Stortinget

2012 – d.d. Medlem av FrPs sentralstyre og arbeidsutvalg

2011 – 2014 Varaordfører Bodø kommune

2008 – 2009 Medlem av programkomiteen til FrPs stortingsvalg 2009

2007 – 2011 Kommunestyre- og formannskapsmedlem (gruppeleder), Bodø bystyre

2003 – 2007 Kommunestyremedlem (nestleder helse- og sosialkomiteen), Bodø bystyre

Diverse tillitsverv i FrP på nasjonalt, fylkesnivå og lokalt nivå

Yrkeserfaring

2008 – 2014 Overlege, Akuttmedisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø

2007 – 2008 Lege i spesialisering, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø

2006 – 2007 Lege i spesialisering, Anestesi- og akuttmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim

2004 – 2014 Anestesilege, Forsvarets redningstjeneste/330 skvadronen

2003 – 2006 Lege i spesialisering, Anestesiavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø

2003 – 2003 Turnuslege, Meløy kommune

2002 – 2003 Turnuslege, Nordland Sentralsykehus, Bodø

2001 – 2001 Lege m/midlertidig lisens, Nevrologisk avdeling, Nordland Sentralsykehus Bodø

Utdanning

2013 – d.d. Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, Universitetet i Nordland, Bodø

2010 – d.d. MBA, Handelshøyskolen i Bodø, Universitetet i Nordland, Bodø

2010 – 2010 Personaladministrasjon og kompetanseutvikling, Høgskolen i Bodø, Bodø

2010 – 2010 Krise- og beredskapsledelse (årsstudium), Høgskolen i Bodø, Bodø

1995 – 2001 Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest, Ungarn

1994 – 1995 Førstegangstjeneste, LBSK Stavern og Bodø hovedflystasjon, Bodø

1993 – 1994 Bodø videregående skole, Bodø

1992 – 1993 Cyprus High School, Salt Lake City, USA (utvekslingselev)

1990 – 1992 Bodø videregående skole, Bodø

Annet                                                                                                                                                                       

2005 – 2007 APLS-instruktør (Advanced Pediatric Life Support), SNLA

2004 – 2006 Rådsmedlem, Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), Region Nord

1997 – 1999 Hovedstyremedlem, ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

1995 – 1997 Landsleder, ANSA Ungarn