Taler og innlegg av statssekretær Johan Vasara

  • Åpning av Unmanned Nordic Conference 2021

    24.11.2021

    Konferansen hadde droner og ubemannet luftfart som tema, og var arrangert av bransjeorganisasjonen UAS Norway. I sin tale sa statssekretær Johan Vasara blant annet at regjeringen i 2022 vil legge frem en ny luftfartsstrategi. Det legges opp til å ha et eget kapittel om ubemannet luftfart. Her vil man vil bygge videre på dronestrategien fra 2018, og foreslå nye retningsvalg for å sikre en fortsatt samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling av dronevirksomheten i Norge.

    Av: Statssekretær Johan Vasara