Bilder av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bilder kan benyttes vederlagsfritt. Fotograf må krediteres.