Forsiden

Spordrift AS

Spordrift AS er Norges største aktør innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, med om lag 1 200 ansatte.

Selskapet ble etablert 1. juli 2019, da Bane NOR SF skilte ut disse tjenestene for å forberede konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdstjenestene på jernbanen.

Fra 2021 skal arbeidet med drift og vedlikehold gradvis konkurranseutsettes. For å legge til rette for åpen og rettferdig konkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgave, ble eierskapet til Spordrift AS 1. januar 2021 overført fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet.

 

Nettside: https://www.spordrift.no/