Kystverket

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kystverket er rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet i havne- og farvannsforvaltningen.

Kystverkets hovedkontor ligger i Ålesund, men består i tillegg av en beredskapsavdeling, som ligger i Horten. Kystverket er organisert i fem regioner med regionkontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.

Kystverket ble opprettet i 1974 som resultat av en samordning av Statens havnevesen, Fyr- og merkevesenet og Losvesenet. Kystverket og Statens Kartverk samarbeider om utsendelse av korreksjonssignaler for det amerikanske satellittbaserte navigasjonssystemet GPS. Kystverket har ansvaret for den statlige oljevernberedskapen.

Årsrapporter

Tildelingsbrev

 

Nettside: http://www.kystverket.no/