Senter for oljevern og marint miljø

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter som arbeider med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal bidra til å nå de nasjonale målene for et renere hav.

Senteret arbeider med å samle kunnskap om oljevern og marin forsøpling og gjøre denne tilgjengelig. Senteret skal videre bidra til å utvikle metoder og teknologi for opprydning etter oljeutslipp og marin forsøpling. Det er 15 ansatte på senteret, som har hovedkontor i Svolvær, Lofoten. Senteret samarbeider med Kystverket om forprosjektet for etableringen av nye testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl i Vesterålen. Senteret har et budsjett på 52,2 millioner kroner i 2021.

Fra. 1. januar 2022 skal senteret målrettes mot marint miljø, og bli et nasjonal senter dedikert til dette arbeidet. Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret. Ansvaret innen oljevern overføres til Kystverket, som også vil stå for den videre planleggingen av testfasiliteter på Fiskebøl. 

Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: https://www.marintmiljo.no/