Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Senter for oljevern og marint miljø

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal bidra til å nå nasjonale mål innen oljevern og marin forsøpling.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre en god og effektiv beredskap mot akutt forurensning må vi sørge for at vi har oppdatert kunnskap om oljevern og at vi benytter den beste tilgjengelige teknologien.

Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert av Regjeringen. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Innenfor disse områdene skal senteret arbeide med å samle kunnskap om oljevern og marin forsøpling og gjøre dette tilgjengelig. Senteret skal videre bidra til å utvikle metoder og teknologi for opprydning etter oljeutslipp og marin forsøpling.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: https://www.marintmiljo.no/

Til toppen