Revidert nasjonalbudsjett 2002 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Revidert nasjonalbudsjett 2002 – spørsmål fra Samferdselskomiteen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2002. Regjeringen Bondevik la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett innenfor Samferdselsdepartementets område i en samleproposisjon, St.prp. nr. 60 (2001-2002) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område, 7. mai 2001.

Det er Finansdepartementet som avgir selve hoveddokumentet for Revidert nasjonalbudsjett, St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Budsjettspørsmål fra Stortinget.

Svar på spørsmål fra Samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden.

VEDLEGG
Til toppen