Spm16 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 16: Kap. 1351 Overføringer til NSB BA – Regiontilbudet i Hallingdalen (Vøgne)

Det ønskes en tilbakemelding om at opplegget for "Vøgne" fra 1. januar 2002 vil gjelde i samsvar med St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Svar:

Det er satt av 5 mill. kr til kjøp av "Vøgne" innenfor avtalt kjøpsbeløp for 2002. Kjøpsbeløpet er forutsatt å gjelde for hele året. Bl.a. på bakgrunn av den anstrengte lokførersituasjonen legger NSB imidlertid opp til å kjøre tilbudet med buss fram til sommeren. Togtilbudet vil derfor først bli reetablert i forbindelse med ruteterminendringen i juni 2002.

VEDLEGG
Til toppen