Spm2 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 2: Kap. 1320 Statens vegvesen post 31 Rassikring - Prosjekter/tiltak ved evt. økt ramme

Det ønskes en liste over mulige prosjekter/tiltak (med kostnadsoverslag) med rassikringsgevinster ved en evt. økning av rammen under post 31 Rassikring i 2002.

Svar:

Vedlagte liste gir en oversikt over prosjekter/tiltak hvor det foreligger godkjente planer eller at tiltaket er av en slik karakter at plan ikke er påkrevd, og som dermed kan startes opp i 2002. Oversikten omfatter prosjekter/tiltak som er prioritert i perioden 2002-2005 og som vil bli budsjettert over post 31 Rassikring.

Vedlegg

VEDLEGG
Til toppen