Spm8 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 8: Bilist 2000

- Hvor mye penger er foreslått avsatt til Bilist 2000 i forslaget til statsbudsjett for 2002 ?

Svar:

Det vises til St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 111 om bilist 2000.

Vegdirektoratet har representert vegmyndighetene i aksjonen. Vegdirektoratets engasjementet var imidlertid ment å være et bidrag i aksjonens oppstartsfase og forutsetningsvis kun ut 2002. Etter en vurdering av aksjonen sett i forhold til andre oppgaver i vegvesenets trafikksikkerhetsarbeid er det ikke avsatt midler i direktoratet til selve aksjonen i 2002. Det vil imidlertid bli satt av midler til evaluering, som skal gjennomføres internt i Statens vegvesen.

VEDLEGG
Til toppen