Statsbudsjettet 2002 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Statsbudsjettet 2002 – spørsmål fra Samferdselskomiteen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjett 2002. Regjeringen Stoltenberg la fram St.prp. nr. 1 (2001-2002) 11. oktober 2001. Regjeringen Bondevik la fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2002 i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) 9. november 2001.

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Brev til Stortinget.

Svar på spørsmål fra Samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden.

Spm. nr. 1

Kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen

Spm. nr. 2

Kap. 1320 Statens vegvesen post 31 Rassikring - Prosjekter/tiltak ved evt. økt ramme

Spm. nr. 3

Kap. 1320 Statens vegvesen post 23 - Konkurranseutsatt virksomhet

Spm. nr. 4

Kap. 1320 Statens vegvesen post 30 – Rute 12, E16 strekningen Wøyen – Bjørum

Spm. nr. 5

Kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen – Prioriteringer ved økt ramme

Spm. nr. 6

Kap. 1320 Statens vegvesen – rv 769 i Nord-Trøndelag, rassikring

Spm. nr. 7

Kap. 1320 Statens vegvesen post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. – Fordeling av midlene

Spm. nr. 8

Hvor mye penger er foreslått avsatt til Bilist 2000 i forslaget til statsbudsjett for 2002

Spm. nr. 9

Kap. 2450/5450 Luftfartsverket – Stavanger Lufthavn Sola – Framdrift

Spm. nr. 10

Kap. 1350 Jernbaneverket - Planlegging

Spm. nr. 11

Taubanetilsynets funksjon og organisering

Spm. nr. 12

Materiell NSB BA

Spm. nr. 13

Kap. 1310 Flytransport – Tilskuddsavtaler

Spm. nr. 14

Kap 1320 Statens vegvesen – Rv 824 i Nordland

Spm. nr. 15

Kap. 1320 Statens vegvesen – Vintertjenesten på rv 50 mellom Hol og Aurland

Spm. nr. 16

Kap. 1351 Overføringer til NSB BA – Regiontilbudet i Hallingdalen (Vøgne)

Spm. nr. 17

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4

Spm. nr. 18

Kap. 1320 Statens vegvesen - E6 i Fauske, Nordland

Spm. nr. 19

Taubanetilsynet – Oppfølging spørsmål/svar nr. 11

Spm. nr. 21

Kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

VEDLEGG
Til toppen