Statsbudsjettet 2002

- Hele landet skal ha gode, trygge og effektive samferdselstjenester. Regjeringen legger vekt på kollektivsatsing i storbyene, økte veginvesteringer og betydelige avgiftslettelser for luftfarten, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen legger fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2002. (09.11.01)Alt om regjeringens forslag til statsbudsjett finner du på portalen www.statsbudsjettet.dep.no

Statsbudsjettet 2002

På denne siden vil du finne dokumenter knyttet til statsbudsjettet for 2002: Forslag til og revisjoner av budsjettet, innstillinger til Stortinget, pressemeldinger og annen nyttig informasjon om budsjettarbeidet.


Om budsjettarbeidet (informasjon på Finansdepartementets nettsider)
Om budsjettarbeidet i Stortinget (informasjon på Stortingets nettsider)


Forslag til statsbudsjett 2002

Regjeringen Bondevik II presenteret sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2002 fredag 9. november 2001.

Saker på Samferdselsdepartementets ansvarsområder er tatt inn i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) fra Finansdepartementet.

Pressemeldinger om tilleggsforslagene:

Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2002

Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2002 ble lagt fram 11. oktober 2001.

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

Pressemeldinger:

Stortingets behandling

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjettet 2002

B.Innst.S.nr.13 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende rammeområde 18, Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet (06.12.01) (Viser til Stortingets nettsider)

Referat fra debatten i Stortinget i forbindelse med samferdselskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2002 (13.12.01) (Viser til Stortingets nettsider)

Vedtatt budsjett 2002 (Viser til Stortingets nettsider)


Revidert nasjonalbudsjett 2002

De sakene som ligger under Samferdselsdepartementets ansvarsområde og som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett, ble presentert i en samleproposisjon 7. mai 2001.

St.prp. nr. 60 (2001-2002) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Pressemeldinger

Stortingets behandling

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2002

Innst.S.nr.255 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 – kap. 14 Samferdselsdepartementet (14.06.02) (Viser til Stortingets nettsider)

Referat fra debatten i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2002 (21.06.01) (Viser til Stortingets nettsider)


Til toppen