Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2003

Revidert nasjonalbudsjett 2003 – spørsmål fra Samferdselskomiteen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett 2003.

Regjeringen Bondevik la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett innenfor Samferdselsdepartementets område i stortingsproposisjonen Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 65

Det er Finansdepartementet som avgir selve hoveddokumentet for Revidert nasjonalbudsjett, St.meld. nr. 2 (2002-2003) Revidert nasjonalbudsjett 2003

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Budsjettspørsmål fra Stortinget.

Svar på spørsmål fra Samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden.

Spm. nr. 1

Sluttføringa av Trondheimspakka – E6 Nordre avlastningsveg

Spm. nr. 2

Sluttføringa av Trondheimspakka – E6 Nordre avlastningsveg

Spm. nr. 3

Alternativ bruk av ferjetilskott

Spm. nr. 4

Spm. nr. 5

Spm. nr. 6

Spm. nr. 7

Spm. nr. 8

Spm. nr. 9

Til toppen