St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 11 - Trafikk - Høgfjellsoverganger

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 11: Vegformål – Trafiktall høgfjellsoverganger

- Det ønskes en oversikt over trafikktallene i de 4 første månedene i 2002 på rv 7 over Hardangervidda, rv 50 Aurland-Hol, rv 52 over Hemsedalsfjellet og E16 over Fillefjell.

Svar:

Samferdselsdepartementet oppgir her tall for gjennomsnittstrafikken pr. døgn for perioden 1. januar til 15. mai 2002 da det er trafikktall for denne perioden som er innhentet og lagt til grunn bl.a. for vurderingene knyttet til eventuell vinterstenging av rv 7 over Hardangervidda. For denne perioden er gjennomsnittstrafikken pr. døgn, for alle biler i begge retninger på rv 7 over Hardangervidda, rv 50 Aurland – Hol, rv 52 Hemsedalsfjellet og E16 over Fillefjell som følger:

  • rv 7 Hardangervidda 382 kjøretøy
  • rv 50 Hol – Aurland 207 kjøretøy
  • rv 52 Hemsedalsfjellet 641 kjøretøy
  • E16 Fillefjell 400 kjøretøy

Det har vært tekniske problemer med tellingene på rv 7 over Hardangervidda de to siste ukene i april og 1. - 8. mai 2002. For disse ukene er trafikktallene derfor beregnet. For de to siste ukene i april, uke 16 og 17 er det antatt samme trafikk som i uke 15 i 2002. Normalt er det stigende trafikk utover våren, noe som kan tilsi at estimatene for uke 16 og 17 er noe lave. For perioden 1. – 15. mai er det antatt tilsvarende trafikk som for denne perioden i 2001.

(04.11.02)

Til toppen