St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 26 - Togmateriell

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spm. nr. 26 Jernbaneformål – Togmateriell

Gammelt togmateriell (togsett) erstattes nå av Agenda og Signatur.
Hvor stort omfang har dette, og hva er gjort med det tidligere materiellet?

Svar:

Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet for NSB AS som har opplyst følgende:

NSB har under leveranse nye langdistansetog type 73 (Signaturtogene), nye IC-tog type 73B (Agenda), nye dieselkrengetog type 93 og nye lokaltog type 72.

Som følge av dette er det faset ut / planlagt utfasing av følgende materiell:

  • Pr. 28.10.02 er det solgt/skrotet 40 vognenheter/motorvogner.
  • Frem til 01.03.03 planlegges solgt/skrotet ytterligere 35 enheter, hvorav 9 motorvogner som selges til høystbydende i henhold til EU-regelverk og 4 lokomotiver som blir reservedeler.
  • Ytterligere utfasing av motorvogner vurderes nærmere i forbindelse med strategisk ruteplan og erfaringer av driftsstabilitet som etter hvert vinnes på det nye materiellet.

Kjøpere av materiell har så langt vært operatører i det norske og i det nordiske marked, samt privatpersoner og foreninger.

Til toppen