St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 27 - Jernbaneformål - Leangen godsterminal

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 27: Jernbaneformål – Leangen godsterminal

- Vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om Leangen godsterminal, eller er saken uaktuell?

Svar:

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med avslutning av Trondheimspakka inkl. omtale av E6 Nordre avlastningsveg og Leangen godsterminal ifm. nysalderingen av 2002-budsjettet senere i høst.

(05.11.02)

Til toppen