St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 30 - OPS-finansiering

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 30: OPS-finansiering

Regjeringen peker på OPS-finansiering for jernbanen.

- Hvilke strekninger ser Regjeringen på som aktuelle for slik finansiering?

Svar:

Flere prosjekter kan være aktuelle for slik alternativ finansiering. I første omgang tar Samferdselsdepartementet, i samråd med Jernbaneverket, sikte på å vurdere muligheten for å gjennomføre utbyggingen av GSM-R og prosjektene dobbeltspor Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal ved hjelp av ulike former for OPS-finansiering. Det vises for øvrig til departementets svar på spørsmål 6.

(05.11.02)

Til toppen