St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 42 - NSB AS - Intercitytrafikk

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 42: Jernbaneformål - Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Intercitytrafikk – Oppfølging spørsmål/svar nr. 25

- Er Gjøvikbanen regnet som Intercity; jf. oppføring som Intercity på Oslo Sentralstasjon?

Svar:

Gjøvikbanen er ikke regnet som et intercitytogprodukt. Oppføringen av Gjøvikbanen som Intercitytog på Oslo Sentralstasjon er en feiloppføring. NSB har tatt dette opp med Jernbaneverket som har ansvaret for skiltingen på Oslo Sentralstasjon.

(20.11.02)

Til toppen