St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 62 - Rabattavtale NSB AS og Forsvarsdepartementet

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 62: Rabattavtale NSB AS og Forsvarsdepartementet

Det bes om en orientering om rabattordningen mellom NSB AS og Forsvarsdepartementet

Svar:

I pressemelding av 03.12.02 fra NSB går det frem at vernepliktige soldater som reiser i uniform, fortsatt vil få 90 prosent rabatt på reiser med NSBs tog. Dette er klart etter at Forsvarsdepartementet og NSB nå har undertegnet en reforhandlet avtale. Denne avtalen vil gjelde for hele 2003. I tillegg til rabattavtalen for soldater får vernepliktige som reiser i sivilt antrekk 50 prosent rabatt, mens befal, sivilt ansatte og vervet personell får 20 prosent rabatt på togreiser. Den nye avtalen inkluderer også rabatt på private reiser for sivilt ansatte. Denne avtalen gjaldt tidligere bare for befal og grenaderer.

(06.12.02)

Til toppen