Budsjett 2004: Spørsmål 33: Momsreform innen kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 33: Momsreform innen kollektivtransport

Hva slags vurderinger har Regjeringen gjort når lufttransport ikke er tatt med i momsreformen for kollektivtransporten?

Svar:

Regjeringens forslag om merverdiavgift på persontransport omfatter alle persontransporttjenester, også lufttransport.

Til toppen