Budsjett 2004: Spørsmål 34: Momsreform innen kollektivtransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 34: Momsreform innen kollektivtransport

Kan det antydes en fordeling på fylker av den anslåtte økonomiske fordelen for aktørene i kollektivtrafikken?

Svar:

Det er vanskelig å gi noen fylkesvis fordeling av den anslåtte fordelen.

Generelt vil Regjeringens forslag om merverdiavgift på persontransport slå gunstig ut for:

  • Fylker med høye tilskudd til kollektivtransporten. Dette vil gjelde både tilskudd til kollektivtransport i byområder, og tilskudd til transport i utkantområder.
  • Kollektivselskaper som står foran store investeringer i nye busser, trikker eller T-banevogner.

Til toppen