Forslag til prioritering ved en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr til rassikring

Forslag til prioritering ved en eventuell rammeøkning på 100 mill. kr til rassikring

Fylke

Tildeling 2004
(mill. kr)

Prosjekt/tiltak

Merknader

Rogaland

10

Rv 503 Gloppedalen

Framtidige statlige refusjonsforpliktelser reduseres til om lag 20 mill. kr - forutsettes fylkeskommunal tilslutning til forskuttering.

Hordaland

20

Rv 7 Storurdfonna, Eidfjord
(15 mill. kr)

Rv 7 Fossagjeltunnelen, Kvam
(3 mill. kr)

E16 Brendabakkjen, Voss
(2 mill. kr)

Sogn og Fjordane

20

Rv 615 Skasvora
(10 mill. kr)

Diverse mindre rassikringstiltak
(10 mill. kr)

Møre og Romsdal

20

Statlig engangstilskudd - restbehovet forutsettes dekket av fylkeskommunen.

Nordland

15

Rv 78 Vefsnfjorden
(8 mill. kr)

E6 Femtevasslia
(4 mill. kr)

Rv 827 Brattlia
(3 mill. kr)

Troms

15

Rv 866 Gjøvarden

Medfører binding på om lag 20 mill. kr

Sum

100

Til toppen