Spørsmål nr. 18: Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 18: Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Under post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester foreslås en bevilgning for 2005 på 1 166 mill. kr.

Er det mulig å gi en tabellarisk oversikt som viser de enkelte riksvegferjeforbindelser (fylkesvis) og med tall for hvert enkelt samband som viser:

  • Kjøp/bevilgning i kroner pr. år
  • Antall biler og passasjerer fraktet årlig

Svar:

(05.10.04)

Statens vegvesen kjøper riksvegferjetjenester fra 19 ferjeselskaper. Forhandlingene mellom Statens vegvesen foregår på selskapsnivå, og ikke på sambandsnivå. Det foreligger derfor ikke oversikt over tilskudd pr. samband. Det endelige selskapsvise oppgjøret for 2003 er ennå ikke helt klart. Som en tilnærming til statlig kjøp/bevilgning pr. samband er det laget en oversikt over statlig kjøp for hvert fylke for 2003 (statsregnskapet), jf. tabell 1. Av tabell 2 framgår det hvilke riksvegsamband (merket RS og ES) som er omfattet av det statlige kjøp for hvert fylke.

Tabell 1

I mill. 2003-kr

Fylke

Statlige midler til kjøp av ferjetjenester

Buskerud

6,9

Vest-Agder

11,3

Rogaland

103,0

Hordaland

165,4

Sogn og Fjordane

123,0

Møre og Romsdal

205,3

Sør-Trøndelag

12,1

Nord-Trøndelag

29,2

Nordland

293,7

Troms

97,8

Finnmark

26,7

Uspesifisert

2,1

Sum

1076,5

Ferjestatistikken baserer seg på ferjeselskapenes elektroniske registrering og billettering av passasjerer og kjøretøy. I tabell 2 fremkommer oversikt over antall fraktede kjøretøy og passasjerer i 2003 for hvert enkelt samband. Fører av kjøretøy regnes ikke med i passasjerstatistikken. Statistikken omfatter både riksveg/europaveg- og fylkesvegferjesamband, merket som hhv. RS og FS.

Tabell 2

SUM

SUM

Vegtype

Samband

KJ.TØY

PASS.

1 Østfold

RS

MOSS

HORTEN

1 198 124

1 256 337

6 Buskerud

RS

SVELVIK

VERKET

102 549

78 772

10 Vest-Agder

RS

LAUNES

KVELLANDSTRAND

98 495

126 883

FS

ANDABELØY

ABELSNES

15 718

26 390

11 Rogaland

RS

RANDABERG

SKUDENESHAVN

59 266

102 584

RS

SAND

ROPEID

148 102

157 878

RS

STAVANGER

TAU

350 255

775 708

FS

HANASAND

JELSA

185 027

184 959

RS

RANDABERG

KVITSØY/SKUDENESH.

2 856

5 971

RS

RANDABERG

KVITSØY

35 494

66 110

RS

LAUVVIK

OANES

507 542

465 652

RS

HJELMELAND

NESVIK

171 142

198 003

ES

MORTAVIKA

ARSVÅGEN

795 552

1 002 823

12 Hordaland

RS

KINSARVIK

KVANNDAL

245 582

345 214

RS

GJERMUNDSH.

VARALDSØY

148 159

181 958

RS

SKÅNEVIK

UTÅKER

64 627

74 862

FS

JEKTEVIK

HODNANES

139 203

123 561

RS

HALHJEM

BRUNTVEIT

134 148

157 736

RS

BUAVÅG

LANGEVÅG

64 306

65 584

ES

HALHJEM

SANDVIKVÅG

608 972

829 944

RS

KROKEIDE

AUSTEVOLLSHELLA

245 040

276 083

RS

HATTVIK

VENJANESET

325 443

356 874

RS

JONDAL

TØRVIKBYGD

85 845

109 517

RS

BRURAVIK

BRIMNES

352 539

550 099

RS

RANAVIK

SUNDE

196 349

219 586

RS

HUSAVIK

SANDVIKVÅG

43 751

41 496

FS

FJELLBERG

FJELLBERGØY

22 704

28 521

RS

KLOKKARVIK

HJELLESTAD

14 729

24 154

RS

LEIRVÅG

SLØVÅGEN

136 473

136 867

RS

FEDJE

SÆVRØY

35 840

61 132

RS

BREISTEIN

VALESTRANDFOSS

191 131

281 649

RS

MASFJORDNES

DUESUND

38 701

34 418

14 Sogn og Fjordane

RS

HELLA

DRAGSVIK

261 915

316 251

ES

LAVIK

OPPEDAL

385 015

495 332

ES

LOTE

ANDA

344 525

343 347

RS

KRAKHELLA

RYSJEDALSVIKA

32 379

33 258

RS

DALE

EIKENES

16 113

35 866

SUM

SUM

Vegtype

Samband

KJ.

PASS.

RS

MANHELLER

FODNES

468 783

612 923

RS

ISANE

STÅRHEIM

103 783

96 275

RS

MÅLØY

OLDEIDE

45 150

64 016

RS

ASKVOLL

GJERVIK/

42 276

65 914

RS

SMØRHAMN

KJELKENES

34 444

36 567

FS

NÅRA

DALØY

7 944

9 511

15 Møre og Romsdal

ES

FESTØYA

SOLEVÅGEN

482 178

432 672

ES

VOLDA

FOLKESTAD

255 350

280 296

RS

EIDSDAL

LINGE

159 492

269 868

RS

ØRSNESET

MAGERHOLM

661 325

604 233

RS

GEIRANGER

HELLESYLT

23 193

120 600

RS

ÅRVIKA

KOPARNES

159 035

144 533

RS

SØLSNES

ÅFARNES

276 839

324 349

ES

HALSA

KANESTRAUM

242 527

270 889

RS

BREMSNES

KRISTIANSUND

254 093

389 412

RS

VOLDA

LAUVSTAD

92 960

127 893

RS

EIKSUND

RJÅNESET

244 267

199 759

RS

LEKNESET

SÆBØ

34 006

53 948

RS

HAREID

SULESUND

563 452

477 038

RS

BRATTVÅG

DRYNA

84 254

89 471

ES

MOLDE

VESTNES

576 289

650 822

RS

AUKRA

HOLLINGSHOLM

224 772

196 153

RS

AUKAN

FORSNES

3 610

4 216

RS

KVANNE

RYKKJEM

168 437

153 423

RS

AUKAN

VINSTERN

68 776

61 744

RS

SEIVIKA

TØMMERVÅGEN

152 018

144 717

RS

SKJELTEN

KJERSTAD

98 357

104 421

FS

LARSNESET

ÅRAM

47 570

71 130

FS

MOLDE

SEKKEN

10 675

24 850

RS

ARASVIKA

HENNSET

33 885

27 266

RS

SOLHOLMEN

MORDALSVÅGEN

145 346

124 540

RS

STRANDA

LIABYGDA

134 520

160 890

RS

AUKAN

EDØY

55 209

55 375

RS

FINNØYA

SANDØYA

16 786

35 745

RS

VALLDAL

GEIRANGER

1 118

2 246

16 Sør-Trøndelag

FS

KIRKHOLMEN

LINESØY

9 734

12 071

RS

BREKSTAD

VALSET

109 947

114 932

RS

FLAKK

RØRVIK

685 630

733 783

FS

DJUPFEST

TARVA

2 091

5 189

17 Nord-Trøndelag

RS

LEVANGER

HOKSTAD

37 158

88 180

RS

HOFLES

GEISNES

96 182

98 435

RS

ØLHAMMEREN

SEIERSTAD

51 943

42 637

KS

EIDSHAUG

GJERDINGA

2 595

5 351

KS

BORGANN

RAMSTADLANDET

917

5 354

RS

SKEI

GUTVIK

25 022

26 861

SUM

SUM

Vegtype

Samband

KJ.

PASS.

18 Nordland

RS

VENNESUND

HOLM

95 628

119 439

RS

HORN

ANDDALSVÅG

53 369

69 244

RS

HORN

IGERØY

32 183

32 721

RS

IGERØY

TJØTTA

3 536

5 119

RS

TJØTTA

FORVIK

52 786

86 303

RS

LEVANG

NESNA

77 184

103 794

RS

SANDNESSJØEN

BJØRN

96 519

152 155

RS

SANDNESSJØEN

ENGAN

31 725

59 349

RS

HEMNESBERGET

LEIRVIKA

23 988

32 343

FS

ONØYA

STOKKVÅGEN

24 096

33 496

FS

DAGSVIK

MOSJØEN

17 516

21 107

FS

SOLFJELL

VANDVE

1 805

5 901

FS

NESNA

NESNAØYENE

32 029

58 388

FS

DIGERMULEN

FINNVIK

3 545

3 679

ES

MELBU

FISKEBØL

193 860

261 241

FS

KALJORD

HANØY

3 454

4 237

RS

SVOLVÆR

SKUTVIK

46 319

102 598

RS

BODØ

VÆRØY

7 313

22 018

ES

BOGNES

SKARBERGET

139 984

193 260

RS

BOGNES

LØDINGEN

95 370

125 752

RS

DRAG

KJØPSVIK

29 771

40 539

RS

BODØ

MOSKENES

25 550

82 950

RS

FESTVÅG

MISTEN

66 737

76 568

RS

KILBOGHAMN

JEKTVIK

36 761

56 217

RS

FORØY

ÅGSKARET

56 648

70 684

FS

HORSDAL

SUND

12 076

13 702

FS

ØRNES

MELØYSUND

23 312

38 910

RS

NORDNESØY

KILBOGHAMN

7 183

12 114

19 Troms

FS

HANSNES

STAKKVIK

29 091

44 954

RS

HARSTAD

SØRROLLNES

40 857

55 832

RS

REFSNES

FLESNES

119 124

148 169

RS

HANSNES

SKÅNINGSBUKT

35 743

54 232

RS

STORNES

BJØRNERÅ

82 692

77 887

RS

VIKRAN

LARSENG

87 424

77 133

FS

ROTSUND

HAVNNES

6 248

8 731

RS

FENES

AUSTNES

24 079

23 616

FS

MIKKELVIK

BROMNES

9 707

10 639

FS

BORKENES

KVEØY

22 045

26 282

FS

BELLVIK

VENGSØY

7 103

16 801

RS

STORSTEIN

LAUKSUNDSKARET

32 394

34 006

RS

SVENSBY

BREIVIKEIDET

120 495

174 583

RS

LYNGSEIDET

OLDERDALEN

55 446

128 289

20 Finnmark

FS

HAVØYSUND

GUNNARNES

392

21

RS

ØKSFJORD

HASVIK

13 239

15 211

FS

NYVOLL

EIDET

17 473

17 644

FS

AKKARFJORD

KJERRINGHOLMEN

13 043

13 365

FS

ØKSFJORD

TVERRFJORD

8 397

11 618

FS

ØKSFJORD

BERGSFJORD

3 638

4 694

Til toppen