Statsbudsjettet 2004: Spørsmål 19 Kap. 1350 Jernbaneverket - post 30 Investeringer i linjen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål 19 Kap. 1350 Jernbaneverket – post 30 Investeringer i linjen

Hvis Stortinget bevilger 550 mill. kroner ekstra over kap 1350, post 30 Investeringer i linjen, hvordan ville Jernbaneverket ha fordelt bevilgningen på banestrekninger og programområder?

Svar:

Samferdselsdepartementet viser til svar på spørsmål nr. 1.

Til toppen