Statsbudsjettet 2004 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Statsbudsjettet 2004 – spørsmål fra samferdselskomiteen

På denne siden finner du spørsmål fra samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjett 2004. Regjeringen Bondevik II la fram St.prp. nr. 1 (2003 -2004) 8. oktober 2003.

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Brev til Stortinget.

Svar på spørsmål fra samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden (sist oppdatert 18.11.03).

Sendt Stortinget

Spm. nr. 1

Kap. 1350 Jernbaneverket – post 30 Investeringer

30.10.03

Spm. nr. 2

Bompengefinansiering

22.10.03

Spm. nr. 3

Samferdselsbudsjettet og vegformål

22.10.03

Spm. nr. 4

Spørsmål 4: Kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

05.11.03

Spm. nr. 5

Kap. 1350 Jernbaneverket

23.10.03

Spm. nr. 6

Nytte/kostberegninger

23.10.03

Spm. nr. 7

Rentegrunnlag

23.10.03

Spm. nr. 8

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 20. Rehabilitering av vegdekker

28.10.03

Spm. nr. 9

Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

11.11.03

Spm. nr. 10

Spørsmål 10: Kap. 1320 Statens vegvesen – Trafikkvekst

04.11.03

Spm. nr. 11

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 31 Rassikring

28.10.03

Spm. nr. 12

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30 Riksveginvesteringer, fylkesfordelt ramme

28.10.03

Spm. nr. 13

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30 Riksveginvesteringer

28.10.03

Spm. nr. 14

Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, jf. spørsmål 4

05.11.03

Spm. nr. 15

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 30. Om midtdelere

28.10.03

Spm. nr. 16

Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

05.11.03

Spm. nr. 17

Kap. 1321 Mesta AS – post 71 Tilskudd til restrukturering

28.10.03

Spm. nr. 18

Kap. 1350 Jernbaneverket – post 23 Drift og vedlikehold

24.10.03

Spm. nr. 19

Kap. 1350 Jernbaneverket – post 30 Investeringer i linjen

30.10.03

Spm. nr. 20

Kap. 1351 Persontransport med tog

03.11.03

Spm. nr. 21

Kap 1311 Tilskudd til regionale flyplasser – post 70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser

24.10.03

Spm. nr. 22

Luftfartsformål – Avinor AS

24.10.03

Spm. nr. 23

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak – post 71 Refusjon av dieselavgiften

22.10.03

Spm. nr. 24

Kap. 1350 Jernbaneverket – Post 23 Drift og vedlikehold

03.11.03

Spm. nr. 25

Kap. 1350 Jernbaneverket – Jærbanen og godsterminal på Ganddal

03.11.03

Spm. nr. 26

Kap. 1351 Persontransport med tog – Konkurranseutsetting mv.

28.10.03

Spm. nr 27

Kap. 1320 Statens vegvesen – Gassferjer

11.11.03

Spm. nr. 28

Kap. 1320 Statens vegvesen - post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

05.11.03

Spm. nr. 29

Kap. Statens vegvesen – E18 Brokelandsheia – Vinterkjær

30.10.03

Spm. nr. 30

Kap. 1320 Statens vegvesen – Store fylkesvegprosjekt

04.11.03

Spm. nr. 31

Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Mosseveien

03.11.03

Spm. nr. 32

Kap. 1370 Posttjenester

24.10.03

Spm. nr. 33

Momsreform innen kollektivtransport

22.10.03

Spm. nr. 34

Momsreform innen kollektivtransport – fylkesvis fordeling

23.10.03

Spm. nr. 35

Kap. 1350 Jernbaneverket – Post 30 Investeringer i linja

05.11.03

Spm. nr. 36

Kap. 1320 Statens vegvesen – post 23 – Vinterdrift rv 50

03.11.03

Spm. nr. 37

Kap. 1320 Statens vegvesen - Oppfølging Vegpakke Drammen

06.11.03

Spm. nr. 38

Momsreform innan kollektivtransport

28.10.03

Spm. nr. 39

Spørsmål 39: Kap. 1320 Statens vegvesen – Forslag vegbudsjett 2004

03.11.03

Spm. nr. 40

Posttjenesten i Finnmark

11.11.03

Spm. nr. 41

Kap. 1320 Statens vegvesen – Post 30 Riksveginvesteringer

06.11.03

Spm. nr. 42

Kap. 1314 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane – Utvidelse av ansvarsområde

11.11.03

Spm. nr. 43

Kap. 4350 Jernbaneverket, post 1 Kjørevegsavgift

14.11.03

Spm. nr. 44

Momsreformen innen kollektivtransport

19.11.03

Spm. nr. 45

Momsreformen innen kollektivtransport – Fylkesvegferjesamband

17.11.03

Spm. nr. 46

Kap. 1350 Jernbaneverket: rassikringsprosjekt og post 23 Drift og vedlikehold

18.11.03

Spm. nr. 47

Avkastningskrav jernbanetransport

21.10.03

Spm. nr. 48

Spørsmål 48: Kap. 1320 Statens vegvesen – Post 30 Riksveginvesteringer/gang- og sykkelveger

18.11.03

Spm. nr. 49

Kollektivtransport – Sør-Trøndelag/Trondheim

17.11.03

Spm. nr. 50

Spørsmål 50: Mva ved kjøp av persontransporttenester

27.11.03

Spm. nr. 51

Kap. 1320 Statens vegvesen – rv 555 Klokkarvik – Gjellestad i Hordaland

27.11.03

Spm. nr. 52

Kap. 1313 Luftfartstilsynet – Forskriftsendringar

26.11.03

Spm. nr. 53

Kap. 1321 Mesta AS – post 71 Tilskudd til restrukturering

26.11.03

Spm. nr. 54

Kap: 1313 Luftfartstilsynet – Forskrifter

27.11.03

Spm. nr. 55

Felles betalingssystem for bompengestasjoner og ferjer (Autopass)

27.11.03

Spm. nr. 56

Spørsmål 56: Alternativ transportforvaltning

27.11.03

Til toppen