Statsbudsjettet 2004

Statsbudsjettet 2004

På denne siden vil du finne dokumenter knyttet til statsbudsjettet for 2004: Forslag til og revisjoner av budsjettet, innstillinger til Stortinget, pressemeldinger og annen nyttig informasjon om budsjettarbeidet.

Alt om statsbudsjettet for 2004 finnes også på www.statsbudsjettet.dep.no

Om budsjettarbeidet (informasjon på Finansdepartementets nettsider) Om budsjettarbeidet i Stortinget (informasjon på Stortingets nettsider)

Regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2004

Regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2004 ble lagt fram 8. oktober 2003

St.prp. nr. 1 (2003-2004) For budsjetterminen 2004 (HTML-versjon)
St.prp. nr. 1 (2003-2004) For budsjetterminen 2004 (PDF-versjon)


Pressekonferanse 8. oktober 2003: Samferdselsministerens PowerPoint-presentasjon

Pressemeldinger

106/03

Styrket samferdselsbudsjett: Økte bevilgninger til kollektivtransport, veg og jernbane (hovedpressemelding)

107/03

Vegformål: Vel 12,7 milliarder kroner – øker med nær 600 millioner kroner

108/03

Satser på kollektivtransport: Nær én milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter

109/03

Jernbaneformål: I alt vel 6,2 milliarder kroner, øker med 400 millioner kroner

110/03

Trafikksikkerhet: Skjerpet innsats mot ulykker på vegene

111/03

510 millionar kroner til rassikring på riksvegnettet

112/03

Anleggsstart for mange nye riksvegprosjekt

113/03

60 millionar kroner til ”Nasjonale turistvegar”

114/03

Ny belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene

115/03

Kollektivtransport for alle: Tilskuddsordning for økt tilgjengelighet

116/03

Auka tilskott til luftfartsføremål

117/03

Post- og telekommunikasjonar: Effektiv konkurranse og gode tenester over heile landet

118/03

Mer miljøvennlig samferdsel

119/03

Forskning og utvikling i samferdselssektoren: Øker med nær 8 prosent

120/03

Samferdselsdepartementet: Fylkesoversikt – forslag og tiltak

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjettet 2004

Til toppen