Spørsmål nr. 11. Jernbaneformål - NSB AS og eierskap Nettbuss AS

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 11: Jernbaneformål - NSB AS og eierskap Nettbuss AS

NSB AS eier busselskapet Nettbuss AS.
Hvilke begrunnelse har statsråden for å eie et busselskap?

Svar:

(27.10.04)

I månedskiftet oktober/november 2004 vil Samferdselsdepartementet legge frem for Stortinget en melding om virksomheten i NSB AS. Stortingsmeldingen inneholder blant annet departementets vurderinger av NSBs hovedutfordringer, strategier og planer for de kommende årene, herunder større omorganiseringer og endringer i tilknytningsformer. Departementets vurderinger av blant annet det fremtidige eierskapet til Nettbuss AS og selskapets tilknytning til NSB AS er nærmere omtalt i denne stortingsmeldingen.

Til toppen