Spørsmål nr. 27: Jernbaneformål - Togtilbudet (Linx) på strekningen Oslo-Stockholm

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 27: Jernbaneformål – Togtilbudet (Linx) på strekningen Oslo-Stockholm
(Jf. spørsmål nr. 23)

Kan det sies noe om utbyttepolitikken NSB AS og SJ har hatt overfor Linx AS?

Svar:

(11.11.04)

I følge NSB har Linx AB gått med underskudd helt siden oppstarten, og det er derfor ikke tatt ut utbytte fra selskapet. Eierselskapene har tvert i mot løpende dekket opp de betydelige underskuddene.

Til toppen