Spørsmål nr. 29: Jernbaneformål - Jerbaneverket/konkurranseutsetting

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 29: Jernbaneformål – Jernbaneverket/konkurranseutsetting

Kan det gis eksempler på land der foretatt strekningsvis konkurranseutsetting av drift og vedlikehold?

Svar:

(23.11.04)

Drift og vedlikehold av Gardermobanen ble i sin tid konkurranseutsatt av NSB Gardermobanen AS. For øvrig er konkurranseutsetting av drift og vedlikehold på strekningsvise kontrakter gjennomført i bl.a. Sverige, Nederland, Storbritannia og Spania.

Til toppen