Spørsmål nr. 31: Jernbaneformål — Produksjonsutstyr/konkurransefortrinn

Svar til samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 31: Jernbaneformål – Produksjonsutstyr/konkurransefortrinn

Ved konkurranseutsetting, vil BaneService kunne oppnå et stort fortrinn i konkurransen ved at produksjonsutstyret kan følge med vederlagsfritt som en del av omdannelsen.

- Hva vil skje med alt utstyr til dagens BaneService?

Svar:

(18.11.04)

Produksjonsutstyret i dagens BaneService utgjør statens tingsinnskudd i aksjeselskapet og kapitaliseres i statsregnskapet på kap. 4350, post 95, jf. omtale i St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) kap. 4.7, kap. 4.9, og kap. 5. Selskapet skal svare for normal avkastning på den kapitalen som staten skyter inn i selskapet. Utstyret overdras dermed ikke vederlagsfritt, og selskapet vil ikke oppnå urimelige konkurransefortrinn.

Til toppen