Spørsmål nr. 45: Statens Vegvesen - Riksvegferjene/oversitting

Svar til Samferdselskomiteen ang. statsbudsjettet for 2005

Spørsmål fra samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2004

Spørsmål nr. 45: Statens vegvesen – Riksvegferjene/oversitting

Hva er de relative og absolutte tall for oversitting ved riksvegferjene?

Svar:

(30.11.04)

Tabellen nedenfor omfatter en oversikt over total ferjetrafikk i 2003, som inkluderer fylkesferjedriften og kommunal ferjedrift i tillegg til riksvegferjedriften. Det gjøres oppmerksom på at statistikken er et resultat av ferjeselskapenes rapportering til Statens vegvesen. Rapporteringen kan være mangelfull. Den relative gjensittingen fremkommer som prosentvis gjensitting av antall fraktede personbilenheter (PBE).

Mnd

PBE

KJØRE-

MOTOR-

PERSONER

TURER

REST

KJ. TØY

PROSENTVIS

TØY

SYKKEL

PÅ LAND

PR. TUR

GJENSITTING PBE

JAN

1667865

1013597

1158

1006275

131538

6072

8

0,4

FEB

1675859

1051907

1765

1102293

121776

9780

9

0,6

MAR

1921292

1220300

3639

1293556

135432

14697

9

0,8

APR

2040562

1355439

12634

1576641

132218

27401

10

1,3

MAI

2155973

1415425

22292

1658104

136280

23191

10

1,1

JUN

2550940

1718867

47961

2332021

141417

70174

12

2,8

JUL

2893462

2083909

62526

3224996

151864

72433

14

2,5

AUG

2626668

1841310

45061

2490096

146585

68683

13

2,6

SEP

2199786

1421063

15807

1502443

135617

27235

10

1,2

OKT

2185156

1390905

5724

1452021

139267

27316

10

1,3

NOV

1885536

1190360

3679

1202918

131071

10800

9

0,6

DES

1719387

1120150

1862

1198703

123484

7763

9

0,5

2003

25 522 486

16 823 232

224 108

20 040 067

1 626 549

365 545

10

1,3

Til toppen