Assisterende regjeringsråd Arne Spildo

E-post: arne.spildo@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 26

Assisterende regjeringsråd bistår regjeringsråden i hennes oppgaver, og er hennes stedfortreder.