Avdelinger

IKT-seksjonen

​IKT-seksjonen bistår SMK og regjeringen med IKT-støtte, herunder bistand i forbindelse med reiser, møter, seminarer og konferanser. Seksjonen har ansvar for oppdatering og utvikling av IKT-systemene ved kontoret.