Ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

E-post: jon-elvedal.fredriksen@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 29