Kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk

Portrett av Helene Hoddevik Mørk

E-post: helene-hoddevik.mork@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 98
Mobil: 94 35 98 81