Statssekretær (i permisjon) Audun Rødningsby (V)

Audun Rødningsby

E-post: audun.rodningsby@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 10
Mobil: 920 14 622

Tiltrådte: 17.01.2018

Statssekretær Audun Rødningsby avvikler foreldrepermisjon fra og med 31. mai til og med 13. august 2021, og fra og med 9. september til 6. oktober 2021.

Utdanning

2001 - 2005 Statsvitenskap og samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo  
1998 - 1999 Luftforsvarets Befalsskole Kjevik  
1995 - 1998 Eidsvoll Videregående, allmennfag

Arbeid

2010-2017 Politisk rådgiver, Venstres stortingsgruppe
2007-2010 Fagrådgiver, Zero Emission Resource Organisation
2005-2007 Generalsekretær, Unge Venstre
2000-2001 Våpensystemspesialist, Luftforsvaret

Politiske verv

2007-2011 Medlem av bydelsutvalget i Frogner
2007-2012 Styremedlem i Oslo Venstre
2003-2005 Politisk nestleder i Unge Venstre
2002-2003 Leder Oslo Unge Venstre