Hvilken stat anerkjent Norge først?

I forbindelse med jubileet for unionsoppløsningen i 1905 ble spørsmålet om hvilken stat som anerkjente Norge først aktualisert. Her følger en oversikt.

Et notat fra Utenriksdepartementet gjør rede for prosessen: Folkerettslig anerkjennelse av Norge i 1905. Hvilken stat anerkjente Norge først?  (pdf)