Søk praktikantplass ved FN-delegasjonen i New York

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den norske FN-delegasjonen i New York tilbyr fire praktikantplasser for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder høsten 2017. Praktikantplassen varer i rundt fire måneder fra midten av august til slutten av desember. Søknadsfrist: 26.03.2017

Les mer på FN-delegasjonens nettsider