Praktikantplasser ved utenriksstasjonene i Russland høsten 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kunne du tenke deg å bo i Russland et halvt år og få arbeidserfaring fra en utenriksstasjon? Ambassaden i Moskva og generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk tilbyr praktikantplasser høsten 2017.

Ambassaden i Moskva tilbyr praktikantplass. Søknadsfrist er 27. mars.
Generalkonsulatet i St. Petersburg tilbyr praktikantplass. Søknadsfrist er 27. mars.
Generalkonsulatet i Murmansk tilbyr praktikantplass. Søknadsfrist er 27. mars.

Les mer på ambassadens nettside