Praktikantplass ved generalkonsulatet i St. Petersburg

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det kongelige norske generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2017. Søknadsfrist er 27. mars 2017.

Les mer på generalkonsulatets nettsider