Praktikantopphold ved ambassaden/FN-delegasjonen i Wien

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassaden/FN-delegasjonen i Wien tilbyr praktikantopphold på seks måneder for norske studenter. Ambassaden/FN-delegasjonen tar imot to praktikanter hvert høst- og vårsemester. Praktikantperioden for høstsemesteret vil være fra 14. august – 22. desember 2017. Søknadsfristen for høstsemesteret 2017 er fastsatt til 31. mars 2017.

Les mer på ambassadens nettsider