Praktikantplass ved FN-delegasjonen i Genève

Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil tre-fire norske studenter høsten 2018.

Les mer på delegasjonens nettsider. Søknadsfrist er 5. mars.