Praktikantopphold ved ambassaden i Helsingfors

Ambassaden i Helsingfors tilbyr praktikantplass til norske studenter våren 2019 - med tentativ oppstart 1. februar.

Les mer på ambassadens nettsider. Søknadsfrist er 1. november.

Til toppen