Praktikantopphold ved stasjonene i Kina

Den norske ambassaden i Beijing og de norske generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou utlyser nå praktikantopphold for høsten 2018.

Les mer på ambassadens nettsider. Søknadsfrist er 25. mars.