Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges delegasjon til OSSE i Wien tilbyr to praktikantplasser i høstsemesteret 2017.

Les mer på delegasjonens nettsider. Søknadsfrist er 31. mars.