Praktikantopphold ved ambassaden i Rabat

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassaden i Rabat tilbyr praktikantplass høsten 2017 for tidsrommet august 2017 - januar 2018.

Les mer på ambassadens nettsider. Søknadsfrist er 26. mars.