Praktikantopphold ved ambassaden i Reykjavik

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassaden i Reykjavik tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2017.

Les mer på ambassadens nettsider. Søknadsfrist er 24. mars.